Versenytárgyalás lefolytatására pályázat

A Port Danube Kft. ( cégjegyzékszám: 11-09-015550, székhely: 2500 Esztergom Deák Ferenc utca 4. ) nyilvános licit útján, az alábbi feltételekkel értékesíti a tulajdonát képező 38601364 hajószámú Ister-Granum hajót.

Ister Granum

A pályázat adatai:

Hajó megtekintésének időpontjai:

  • 2017.06.14. 10.00-12.00 óráig vagy
  • 2017.06.16. 10.00-12.00 óráig

Hajó megtekintésének helyszíne:

  • Budapest, Újpesti Kikötő (1044 Budapest, Váci út 8-12. bejárat)

Licit időpontja: 2017.06.20. 11.00 óra

Licit helyszín: 2500 Esztergom deák Ferenc utca 4. (Port Danube Kft. székhelyén)

Regisztráció határideje: 2017.06.13. déli 12 óra (A liciten csak az vehet részt, aki ezen időpontig regisztrált a licitre és 2017.06.19. napjáig átutalta az ajánlati biztosíték összegét)

Regisztráció módja: Jelentkezés email útján portdanube@portdanube.hu címen.

Ajánlati biztosíték összege: 1.500.000 forint, azaz egymillió ötszázezer forint.

Ajánlati biztosíték átutalásának határideje: 2017.06.19.

Ajánlati biztosíték formája, megfizetésének módja:
Átutalással a Port Danube Kft. Duna Takarék Bank-nál vezetett 58600575-11226277 számú bankszámlára kell befizetni. Az ajánlati biztosíték fizetési kötelezettség csak abban az esetben tekintendő teljesítettnek, ha az ajánlati biztosíték befizetésének határidejére befizetésre kerül az 1 500 000 Ft.

A befizetést igazoló dokumentumot legkésőbb a licit megkezdéséig ( 2017.06.20. 11.00 óráig) szükséges benyújtani Társaságunknak emailben a portdanube@portdanube.hu címre vagy papír alapon, mely igazolja a hiánytalanul jóváírásra kerülő ajánlati biztosíték teljes összegét.
Ha a pályázati eljárás eredményes, az eladó az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázónál a vételárba beszámítja, a többi pályázónak pedig az ajánlati biztosíték az eredményhirdetés napjától számított 8 munkanapon belül kerül visszautalásra.
Ha a licit eredménytelen, az ajánlati biztosítékot 8 munkanapon belül az összes pályázó számára visszautalásra kerül.

Az ajánlati biztosítékot a nyertes pályázó abban az esetben veszíti el, ha az adásvételi szerződés a nyertes pályázó érdekkörében felmerült okból nem jön létre, vagy a nyertes páyázó a vételárat az előírt határidőben nem fizeti meg.

A pályázatban szereplő vagyontárgy induló licitösszege: 15.000.000 Ft. + ÁFA azaz tizenötmillió forint plusz ÁFA.

A fennmaradó vételár megfizetésének módja, határideje: Az ajánlattevőnek az ajánlat tárgyát képező vagyontárgy vonatkozásában a fennmaradó vételárrészt átutalással kell megfizetnie. Az adásvételi szerződésben rögzítésre kerülő feltételeknek megfelelően a Port Danube ft. Duna Takarék Bank-nál vezetett 58600575-11226277 számú bankszámlájára kell teljesíteni.

A vételárrész megfizetésének módja banki átutalás, határideje az adásvételi szerződés megkötésétől számított 30 napon belül egy összegben.

Az eladó a vételár teljes kiegyenlítéséig az értékesítendő vagyon vonatkozásában a tulajdonjogot korlátozás nélkül fenntartja.

Részletfizetési lehetőség: Nincs

Az adásvételi szerződéskötés határideje: Az adásvételi szerződéskötésre a pályázat elbírálását követően legkésőbb 8 munkanapon belül kerül sor.

Az adásvételi szerződés elkészítésével az eladó által kijelölt ügyvédet bízzák meg.

Az ügyvédi munkadíjat a vevő köteles megfizetni. Az ügyvédi munkadíj összege 100.000 Ft. + ÁFA.

A vagyontárgy elszállításámak, átvételének módja, határideje: A meghirdetett eszközök kapcsán azok elszállításáról a vevő köteles gondoskodni.

Bővebb információ a licittel és a vagyontárggyal kapcsolatban a portdanube@portdanube.hu címen, vagy a +36 30 720-8784 telefonszámon kérhető.

Biró László
ügyvezető
Port Danube Kft.

Facebook
Eladó vagy kiadó ingatlanok