Parkolás - Gran Parkoló

 

 PARKOLÓ PÉNZTÁR NYITVATARTÁS 

Hétfő: 8.00 -  12.00, 13.00 - 15.00

Kedd: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Szerda: 8.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

Csütörtök: 8.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

Péntek: 8.00 - 12.00

 

Nagyobb felbontásban megtekinthető ITT
 


Bérlet árak (személygépjármű)

Kedvezményes lakossági (két utcára, parkolóra érvényes, Ft/év) –

fizető övezetben lakcímmel rendelkezők számára /kiállítás napjától, de legkorábban 2022. január 6. napjától érvényes 2023. január 31. napjáig/

3.000,- Ft

Éves bérlet (Ft/év) – kiállítás napjától érvényes 2023. január 31-ig

esztergomi lakcímmel rendelkező lakosok számára

15.000,- Ft

esztergomi székhelyű vállalkozások számára

25.000,- Ft

egyéb esetben

35.000,- Ft

Féléves bérlet (Ft/félév) – kiállítás napjától érvényes, legkésőbb 2023. január 31-ig

esztergomi lakcímmel rendelkező lakosok számára

10.000,- Ft

esztergomi székhelyű vállalkozások számára

15.000,- Ft

egyéb esetben

22.000,- Ft

Havi bérlet (Ft/hó) – kiállítás napjától érvényes, legkésőbb 2023. január 31-ig

esztergomi állandó lakcímmel rendelkező lakosok számára

  5.000,- Ft

esztergomi székhelyű vállalkozások számára

  7.000,- Ft

egyéb esetben

  9.000,- Ft

 

 

Az engedélyek kiváltásához szükséges:

  • minden esetben a gépjármű forgalmi engedélye, vagy annak fénymásolata

 

  • Esztergomi lakosok esetében a lakcímigazoló kártya/régi típusú személyi igazolvány, vagy annak fénymásolata

 

  • Esztergomi vállalkozói kedvezmény nyújtásának feltétele a forgalmi engedélyben a vállalkozás székhelyeként az esztergomi cím feltüntetése

 

  • nagycsaládos kedvezmény igénybevételekor az Esztergomi Közös Önkormányzat által kiállított igazolás a gépjármű üzembentartójának nevére

 

  • meghatalmazás, amennyiben nem személyesen történik az ügyintézés ( ITT LETÖLTHETŐ)

 

 

Személygépjármű várakozási díj / pótdíj összegek

  I. övezet II. övezet

I. övezet
általános iskolai-, óvodai kedvezmény

II. övezet
általános iskolai-, óvodai kedvezmény

Tópart

Bazilika
parkoló
(hétköznap)

Bazilika parkoló (vasárnap)
 Várakozási díj
 (Ft/óra)
 300,- Ft  200,- Ft  300,- Ft  200,- Ft  60,- Ft  300,- Ft  300,- Ft
 Napijegy
 (Ft/nap)
 1.000,- Ft  500,- Ft  1.000,- Ft  500,- Ft  300,- Ft  1.000,- Ft  1.000,- Ft
 Pótdíj
 (15 napon belül   fizetendő összeg)
 3.600,- Ft   2.400,- Ft  2.700,- Ft  1.800,- Ft  720,- Ft  3.600,- Ft  2.100,- Ft
 Pótdíj
 (15 napon túl   fizetendő összeg)
 12.300,- Ft  8.200,- Ft  12.300,- Ft  8.200,- Ft  2.400,- Ft  12.300,- Ft  12.300,- FtTehergépjármű várakozási díj / pótdíj összegek

  I. övezet II. övezet

I. övezet
általános iskolai, óvodai kedvezmény

II. övezet
általános iskolai, óvodai kedvezmény

Tópart

Bazilika
parkoló

Bazilika parkoló (vasárnap)
 Várakozási díj
 (Ft/óra)
750,- Ft 750,- Ft 750,- Ft 750,- Ft 750,- Ft 750,- Ft 750,- Ft
 Napijegy
 (Ft/nap)
- - - - - - -
  Pótdíj
 (15 napon belül   fizetendő összeg)
9.000,- Ft 9.000,- Ft 6.750,- Ft 6.750,- Ft 9.000,- Ft 5.250,- Ft 5.250,- Ft
  Pótdíj
 (15 napon túl   fizetendő összeg)
30.750,- Ft 30.750,- Ft 30.750,- Ft 30.750,- Ft 30.750,- Ft 30.750,- Ft 30.750,- FtSzámla igénylés módja, helye és határideje

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: ÁFA tv.) 163. § (2) bekezdés c) pontja értelmében a parkolójegy megváltása során megfizetett várakozási díjról, illetve a díjfizetés nélküli várakozás esetén fizetendő várakozási- és pótdíjról számla kiállítására kizárólag a teljesítés, azaz a parkolójegy megváltása, illetve a várakozási- és pótdíj megfizetése napjától számított  8 napon belül van lehetőség, teljesítésenként külön-külön egyedi számlával.

Társaságunknál lehetőség van az ÁFA tv. 164. § (1) bekezdés b) pontja alapján gyűjtőszámla alkalmazására. Gyűjtőszámla esetén az adott naptári hónapra vonatkozóan megváltott valamennyi parkolójegyről, illetve megfizetett várakozási díjról egy számla kerül csak kiállításra.
Gyűjtőszámla esetén a számla kiállítására vonatkozó igényt a tárgyhónapot követő hónap 8. napjáig lehet bejelenteni. A postai úton beküldött kérelem esetén a kérelemnek a tárgyhónapot követő 6. napig be kell érkeznie.
Gyűjtőszámlák kiállítására (amennyiben nem azonos teljesítési napon történő parkolásról van szó) kizárólag erre vonatkozó egyszeri előzetes írásbeli megállapodás alapján van lehetőség. A megállapodás aláírására személyesen ügyfélszolgálatunkon a számla kiállítását megelőzően, illetve postai úton a Számlaigénylő által aláírt megállapodás Társaságunkhoz történő visszaküldésével kerülhet sor (a megállapodás tervezet honlapunkról letölthető).

Kérjük Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a fenti előírás betartása és az ügyintézés meggyorsítása érdekében számla kiállítására vonatkozó igényeiket az alábbiak szerint szíveskedjenek Társaságunk részére bejelenteni:
- személyesen a 2500 Esztergom, Deák F. u. 4. szám alatti Ügyfélszolgálatunkon legkésőbb a parkolástól vagy pótdíjfizetéstől számított 15. napig,
- Társaságunk Ügyfélszolgálatára postai úton megküldött írásbeli kérelemben, megjelölve benne a számlát igénylő személy vagy társaság nevét és címét – a kérelemnek a parkolástól vagy pótdíj megfizetése napjától számított 15. napig meg kell érkeznie Társaságunkhoz,
- valamennyi, a számlázással érintett eredeti parkolójegyet szíveskedjenek az ügyintézésre magukkal hozni, illetve írásbeli kérelmükhöz mellékelni. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az eredeti parkolójegyeket a számla kiállítását követően Társaságunk nem szolgáltatja vissza.
A kiállított számlá(ka)t munkatársaink személyes ügyintézés esetén azonnal átadják ügyfeleinknek, míg postai úton benyújtott kérelmek esetén a számlák megküldésére a kiállítást követő pár napon belül kerül sor, postai úton az igénylő személy részére.

 

Gyűjtőszámla kiállítására vonatkozó megállapodás-tervezet letöltése JOGSZABÁLYOK(link):

Facebook
Eladó vagy kiadó ingatlanok