Tennivaló halálozás esetén

Tisztelt gyászoló család!

Gyászuk e nehéz óráiban őszinte együttérzésünket fejezzük ki. Tudjuk, ilyenkor a jó szó, a segítő szándék, az útbaigazító jó tanács is enyhít a hirtelen támadt gondokon, és megkönnyíti a fájdalmas tennivalók intézését. Ezzel a tájékoztatónkkal segítségükre kívánunk lenni elhunyt hozzátartozójuk végtisztességének méltó lebonyolításában.

 

Teendők otthon, illetve intézményen kívül történt halál esetén:

 • Telefonon vagy személyesen értesíteni kell a háziorvost vagy az ügyeletes orvost. Az orvos megállapítja a halálesetet és a szükséges okmányok kitöltése után engedélyezi az elhunyt elszállítását;
 • Értesíteni kell a Temetkezési Vállalat ügyeletét az elhunyt elszállítása érdekében;
 • Értesíteni kell a Rendőrséget, ha:
  • Rendkívüli halál történt (nem természetes halál bekövetkezésekor, önkezűségre vagy idegenkezűségre utaló jelek esetén)
  • Amennyiben a halott vizsgálatot végző orvos kifejezetten kéri.

Ezután lehet megrendelni a temetkezési szolgáltatást személyesen, az irodánkban. (Esztergom, Petőfi Sándor utca 46. Belvárosi temető)

Teendők kórházban, vagy intézményben történt halál esetén:

 • A halálesetről történő értesítés vételét követően fel kell keresni azt az intézményt, ahol a haláleset történt. (Az érintett kórházi osztályt, majd a patológiát.)
 • Célszerű az elhunyt ruházatát magunkkal vinni.
 • Megbízás esetén a szolgáltató a szükséges iratok beszerzése, illetve a kellékek kiválasztása után a megrendelő igénye szerint végzi el a temetkezési szolgáltatást.

Temetés intézéséhez szükséges okmányok:

 • Az elhunyt személyi igazolványa, lakcímkártyája
 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata
 • Halott vizsgálati bizonyítvány (orvos állítja ki)
 • Jegyzőkönyv az elhalálozás bejelentéséről
 • Amennyiben az elhunyt nyugdíjas, szükség van a nyugdíjas igazolványára vagy az utolsó nyugdíjfizetést igazoló szelvényére
 • Külföldi elhunyt esetén az elhunyt útlevelére
 • Amennyiben az elhunyt nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, az elhunyt lakhely szerinti polgármesteri hivataltól igazolást lehet kérni a személyes adatokról

Ezen túlmenően:

 • Ha az elhunyt nőtlen vagy hajadon családi állapotú:
  • Bejelentő személyes nyilatkozata, az elhunyt apjának családi és utónevére, családi állapotára,
  • vagy az elhunyt születési anyakönyvi kivonata.
 • Ha az elhunyt házas családi állapotú:
  • Házastárs személyi igazolványa,
  • A bejelentő személyes nyilatkozata az elhunyt apjának családi és utónevére, továbbá az elhunyt utolsó házasságkötésének helyére és idejére,
  • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata vagy a házassági anyakönyvi kivonatuk.
 • Ha az elhunyt elvált vagy özvegy családi állapotú:
  • A bejelentő személyes nyilatkozata:
   • Az elhunyt apjának családi és utónevére
   • Az elhunyt utolsó házasságkötésének helyére és idejére
   • Az elhunyt volt házastársának halálesete helyére és idejére

A személyes nyilatkozaton túl a hozzátartozó bemutatja

 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonatát
 • A volt házastárs halotti anyakönyvi kivonatát, ha özvegy családi állapotú
 • Jogerős bírói ítélet a házasság felbontásáról, ha az elhunyt elvált családi állapotú
 • A záradékolt házassági anyakönyvi kivonatot, amely az előző házasság megszűnését igazolja.

A fentiekben felsorolt okmányokkal célszerű felkeresni bennünket és a további teljeskörű temetés ügyintézését már mi folytatjuk tovább.

Hamvasztás esetén

 • Amennyiben az elhunytat a hozzátartozók hamvasztatni kívánják, úgy ezt a tényt minden érdekelt szervnél közölni kell:
  • otthon történt halálesetnél a körzeti orvossal,
  • kórházban történt halálesetnél a kórbonctannal,
  • mindkét esetnél az anyakönyvvezetőnél is,
  • otthon történt halálesetnél (ha az orvos nem rendelt el boncolást) a hamvasztást engedélyeztetni kell a Városi Közegészségügyi Felügyelőségen.

Engedélyezés után lehet megrendelni vállalatunknál a hamvasztás lebonyolítását. Kérésükre minden engedélyeztetést a vállalatunk megbízás alapján elvégez.

 

24 órás belföldi halottszállítási ügyeletet tartunk az év minden napján. Gépjárműveink helyi, helyközi halottszállítás elvégzésére is alkalmasak és vállalatunk dolgozói ezek ügyintézésében is segítséget nyújtanak.